Välkommen till vår årliga workshop om den Europeiska Spallationskällan, ESS och Max IV!

Tillsammans gör vi de svenska investeringarna i och kring ESS och Max IV till en framgång för hela landet. Vetenskapsrådet tillsammans med Vinnova och Tillväxtverket bjuder härmed in för att tillsammans med oss diskutera utveckling och användning av ESS och Max IV utifrån Sveriges behov samt hur vi placerar svenska bidrag till ESS i ett europeiskt sammanhang. Workshopen riktar sig till dig som arbetar inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor med intresse för ESS och/eller Max IV.

Workshop den 17:e oktober i Göteborg

Detta evenemang är det fjärde i en serie årliga workshops med fokus på de svenska ambitionerna för utveckling och användning av de stora forskningsinfrastrukturerna i Lund - Max IV-laboratoriet och den Europeiska Spallationskällan (ESS) ERIC. I år kommer vi framförallt att fokusera på de regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet och Vinnova fått under våren 2019 för att stödja samordning av insatser på området.

I linje med Lund-deklarationerna om Grand Challenges från 2015 gör Sverige en betydande insats för att förse framtida forskare och näringsliv med verktyg för att förbli konkurrenskraftiga. Genom att investera i ESS och Max IV hoppas vi kunna skapa ett nav för forskning och innovation för att möta vår tids stora utmaningar.

Vår ambition är att dessa investeringar inte bara kommer att leda till excellent vetenskap och innovativa genombrott. Förhoppningen är också att anläggningarna tillsammans med DESY Hamburg inom kort kommer att utgöra ett internationellt forskningskluster av världsklass, strategiskt beläget i norra Europa. På detta sätt stärks Sveriges och EU:s konkurrenskraft genom att vi gemensamt hanterar de stora utmaningar vi står inför på global nivå. Tillsammans hittar vi hållbara lösningar. 

Vi ser fram emot att mötas för att diskutera kring hur vi fortsätter arbetet och vilka insatser som behövs nu och i ett längre perspektiv för att nå målet: Att bygga upp ett handlingskraftigt och ändamålsenligt kansli som löser de viktigaste frågorna först för Sveriges bästa.

Välkommen!

Vi ser helst att du anmäler dig senast 13:e oktober.

Registrera dig

Förmiddagens valbara Workshops

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets workshop fokuserar på hur man kan möjliggöra ändamålsenligt svenskt deltagande i ESS på bästa sätt. Både nationella och internationella finansiärer har under flera år satsat på olika former av utlysningar med olika inriktningar och ändamål, för både akademin, näringslivet och nätverk för dessa. Workshopen diskuterar resultaten från ett urval av projekten och utmaningar som svenska aktörer står inför. 

Vinnova

Vinnovas workshop fokuserar på forsknings- och innovationsmiljön kring ESS och MAXIV. Läget i det regeringsuppdrag som Vinnova arbetar med presenteras - där ambitionen är att etablera en teknikpark som erbjuder möjligheter för världsledande forskning, kunskapsutveckling och innovation. Workshopen diskuterar förutsättningar, initiativ och visioner för att skapa en ett internationellt ledande centrum.Eftermiddagens Workshop

Efter lunchen startar den gemensamma sessionen och därmed huvuddelen av workshopen. Generaldirektörerna välkomnar och ni får vidare information om status för ESS samt Max IV. SNSS orienterar oss om sin verksamhet. 

Vi informerar om vårt uppdrag att skapa ett ESS-kansli innan vi tillsammans arbetar oss igenom viktiga frågeställningar kring detta. En utvald panel med representanter för panelsamtal innan det hela summeras. Efter sessionen finns tid avsatt för mingel.

Press: ESS inleder installationsarbeten i Långa Instrument-hallen

I går överlämnades Långa instrument-hallen till forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) från byggpartnern Skanska, vilket är en viktig milstolpe i byggprojektet. Kurt Clausen, Vice-Chair ESS Council, John Womersley, ESS Director General, Andreas Schreyer, ESS Science Director och Skanskas Projektdirektör Per Smidfelt deltog i ceremonin, tillsammans med forskare och ingenjörer från ESS och dess in kind-partners från hela Europa. Firandet markerar att grundläggande installationsarbeten inletts för att förbereda för forskningsinstrumenten på ESS.

Läs mer på: tanalys.se/ess-inleder-installationsarbeten-i-langa-instrument-hallen/

Programupplägg

Registrering

Registrering med kaffe och mingel

60min

Workshop med Vinnova

120min

Workshop med Vetenskapsrådet

120min

Lunch

60min

VR/Vinnovas årliga workshop på högnivå om ESS och Max IV

- Välkomna
- Introduktion kring högnivå-delen av workshopen
- Status ESS
- Status MAX IV
- Presentation av arbetet m Kansliet

160min

Kaffe och mingel

20min

Forts. VR/Vinnovas årliga workshop på högnivå om ESS och Max IV

- Presentation Community building
- Panelsamtal 
- Summering - stegen framåt

60min

Avslutning och mingel

60min

Praktisk information

Workshop om den Europeiska Spallationskällan och kommande nationella kansli för samordning av insatser kring ESS och Max IV.

Datum: 17:e oktober
Tid:
kl. 09:00-17:00
Plats: Scandic Rubinen, Göteborg

Kontakt för frågor:
Mathias Hamberg, Forskningssekreterare, Vetenskapsrådet
e-mail: mathias.hamberg@vr.se
telefon:
+46 8 546 44 11

Vi ser helst att du anmäler dig senast 13:e oktober

Registrera dig